บริษัท ออลเทคโนโลยี จำกัด

    ผู้ผลิต และจำหน่าย ระบบกระจายข่าวไร้สาย ,หอกระจายข่าวไร้สาย,งานปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ใช้งาน ตามที่ กสทช.อนุมัติให้ใช้งาน UHF 430.225 ,430.275 , 435.225 และ 435.275 MHz ,หอกระจายข่าวหมู่บ้าน, ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย , ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน , ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) ,ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ ผ่าน network , ระบบไฟสัญญาณเตือนการบิน , หม้อแปลงไฟ ,ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ , ตู้ควบคุมระบบ micro controller และ อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ 
                                               งานรับประกันการติดตั้งและใช้งาน รวมถึงงาน บริการหลังการขาย...

ALLTECHNOLOGY 

เราคือ ผู้ผลิต และจำหน่าย ระบบกระจายข่าวไร้สาย ,หอกระจายข่าวไร้สาย,งานปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ใช้งาน ตามที่ กสทช.อนุมัติให้ใช้งาน 
UHF 430.225 ,430.275 , 435.225 และ 435.275 MHz ,หอกระจายข่าวหมู่บ้าน, 
ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย , ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน , ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) ,ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ ผ่าน IP NETWORK , 
ระบบไฟสัญญาณเตือนการบิน , หม้อแปลงไฟ ,ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ , 
ตู้ควบคุมระบบ MICRO CONTROLLER และ อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ งานรับประกันการติดตั้งและใช้งาน รวมถึงงาน บริการหลังการขาย....

ระบบกระจายเสียงไร้สายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบกระจายเสียงไร้สายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
IBS Wireless Broadcast System Brand : IBS ( Intelligent Broadcast System) Model: IBS CDC-CT02
 (ชุดแม่ข่าย) 

IBS MODEL :IBS CDC-CT02

IBS ( Intelligent Broadcast System) Model: IBS CDC-CT02

เป็นระบบกระจายข่าวไร้สายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยระบบออกอากาศแบบ มัลติฟังก์ชั่น(Muti-Function) ที่ตอบสนองทุกการใช้งานของผู้ใช้อย่างแท้จริงช่วย ให้การจัดรายการง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ที่มีหน้าจอแสดงผลเป็นภาพกราฟฟิค (GUI-Graphic User Interface) ผ่านหน้าจอแสดงผลชนิดสัมผัส (Touch Screen)
ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องรับได้ มากกว่า 500 โซนอิสระ แต่ละโซนแบ่งได้ 16 กลุ่ม ควบคุมการรับสัญญาณเป็นรายกลุ่ม หรือ รายตัวได้ตามต้องการ

MiT ( Made In THAILAND )

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ออกแบบพัฒนาและผลิตภายในประเทศไทย ได้รับการรับรอง
MiT (Made in Thailand)และได้รับอนุญาตผลิตถูกต้องจาก กสทช. 

ระบบกระจายเสียงไร้สายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                       ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในการกระจายข่าวสารข้อมูล แจ้งเหตุ และเตือนภัยด้วยระบบคลื่นวิทยุ 
จากศูนย์ควบคุม (แม่ข่าย) สู่สถานีรับ (ลูกข่าย) หรือหอเตือนภัยที่ติดตั้งกระจายอยู่ในชุมชน พื้นที่ควบคุม พื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุและเเจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที 
ที่มีการใช้งานแบบแบ่งจุด 16 Zones
หรือเลือกเปิดทั้งหมด ( ALL ZONES ) 

IBS ( Intelligent Broadcast System) Model: IBS CT16X PLUS

 เป็นระบบกระจายข่าวไร้สายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยระบบออกอากาศแบบ มัลติฟังก์ชั่น(Muti-Function) ที่ตอบสนองทุกการใช้งานของผู้ใช้อย่างแท้จริงช่วย ให้การจัดรายการง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ที่มีหน้าจอแสดงผลเป็นภาพกราฟฟิค (GUI-Graphic User Interface) ผ่านหน้าจอแสดงผลชนิดสัมผัส (Touch Screen) ขนาด 2.8 นิ้ว
ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องรับได้ โซนอิสระ  16 Zones ควบคุมการรับสัญญาณเป็นรายกลุ่ม หรือ รายตัวได้ตามต้องการ

ระบบกระจายเสียงไร้สายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                       ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในการกระจายข่าวสารข้อมูล แจ้งเหตุ และเตือนภัยด้วยระบบคลื่นวิทยุ 
จากศูนย์ควบคุม (แม่ข่าย) สู่สถานีรับ (ลูกข่าย) หรือหอเตือนภัยที่ติดตั้งกระจายอยู่ในชุมชน พื้นที่ควบคุม พื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุและเเจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที ที่มีการใช้งานแบบเปิด/ปิดพร้อมกันทุกจุด
 ( ALL ZONES ) 

IBS Intelligne Broadcasting System

IBS ( Intelligent Broadcast System) Model: HI-Q TX PLUS

 เป็นระบบกระจายข่าวไร้สายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยระบบออกอากาศแบบ มัลติฟังก์ชั่น(Muti-Function) ที่ตอบสนองทุกการใช้งานของผู้ใช้อย่างแท้จริงช่วย ให้การจัดรายการง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ที่มีหน้าจอแสดงผลเป็นภาพกราฟฟิค (GUI-Graphic User Interface) ผ่านหน้าจอแสดงผลชนิดสัมผัส (Touch Screen) ขนาด 2.8 นิ้ว
ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องรับได้แบบ ALL Zones ไม่จำกัดจำนวนเครื่องรับสัญญาณ

รายละเอียด
ความถี่ใช้งาน (Operating Frequency ) UHF 430.225MHz 430.275MHz 435.225MHz และ 435.275MHz
มีระบบการเข้ารหัส การผสมสัญญาณ (Modulation Method) CTCSS / DTMF / FSK
ความต้านทานสายอากาศ (Antenna) 50 Ohm.
ควบคุมการทำงานด้วยระบบ MCU Technology และ ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor)
กำลังส่งออกอากาศ ( TX Power Output ) 1 - 5 Watt (MAX)

ระบบกระจายเสียงไร้สายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                       ก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในการกระจายข่าวสารข้อมูล แจ้งเหตุ และเตือนภัยด้วยระบบคลื่นวิทยุ 
จากศูนย์ควบคุม (แม่ข่าย) สู่สถานีรับ (ลูกข่าย) หรือหอเตือนภัยที่ติดตั้งกระจายอยู่ในชุมชน พื้นที่ควบคุม พื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุและเเจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีเลือกเปิดทั้งหมด ( ALL ZONES ) 
ใช้ร่วมงานกับเครื่อง HI-Q TX PLUS

เครื่องรับสัญญาณ Hi-Q AL02 

Model: HI-Q AL02 

รายละเอียด
ความถี่ใช้งาน (Operating Frequency ) UHF 430.225MHz 430.275MHz 435.225MHz และ 435.275MHz
มีระบบการเข้ารหัส การผสมสัญญาณ (Modulation Method) CTCSS / DTMF / FSK
ความต้านทานสายอากาศ (Antenna) 50 Ohm.
ควบคุมการทำงานด้วยระบบ MCU Technology และ ไมโครโปรเซสเซอร์ ( Microprocessor )
แหล่งจ่ายไฟ 12VDC - 24VDC หรือ SOLAR CELL

ระบบกระจายเสียงไร้สายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การใช้งานที่ย่านความถี่ใหม่ ที่ กสทช.อนุมัติให้ใช้ (UHF 430.275, 435.225 และ 435.275 MHz.)  

         เครื่องรับสัญญาณ (ลูกข่าย) ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี ขั้นสูง จากโรงงานที่ทันสมัย ได้รับ การรับรองผลิตภัณฑ์จาก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) ถึง การออกแบบงานวิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับ ใช้เทคโนโลยี การเข้ารหัสในรูปแบบดิจิตอล  
          คุณภาพเสียงที่ได้รับ มีความ ชัดเจน ปราศจากสัญญาณรบกวน ตัวเครื่องผ่านการตรวจสอบ และมีใบอนุญาตถูกต้อง จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่า 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ มีหนังสือรับรอง MiT (Made in Thailand) 

เครื่องรับสัญญาณ IBS PRO-V1 

MiT ( Made In THAILAND )

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ออกแบบพัฒนาและผลิตภายในประเทศไทย ได้รับการรับรอง
MiT (Made in Thailand)และได้รับอนุญาตผลิตถูกต้องจาก กสทช. 

ระบบกระจายเสียงไร้สายระบบ IP NETWORK BROADCAST 
 

    ผลิตขึ้นด้วยระบบภาครับสัญญาณที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน โดยทำหน้าที่รับสัญญาณได้จาก ชุดเครื่องส่งสัญญาณ (ARC IP-TX ) ได้อย่างอิสระจากระบบสั่งการด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ควบคุมการปรับระดับเสียงจาก โปรแกรมภาคขยายเสียงเป็นระบบดิจิตอล ( Digital Class D ) เพื่อประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด โดยให้คุณภาพเสียงในระดับ HI-END ขนาดกำลังวัตต์ 50W RMSx2  

เครื่องรับสัญญาณ IP NETWORK Model : ARC IP-RX 

Model: ARC IP-RX

รายละเอียด
Product Name Public Address System
มีระบบการเข้ารหัส Encoder Formats PCM , OGG Vorbis
Streaming Support MP3 , WAV
Audio Sample Rate 44100 Hz
Network Interface UDP/TCP
Power Ampifier 100 watt (RMS) Digital Class D
LED Indicator Power Supply, Connect Server , ON AIR
Network Port RJ45

I enjoy with my whole heart

Then, my friend, when darkness overspreads my eyes, and heaven and earth seem to dwell in my soul and absorb its power, like the form of a beloved mistress, then I often think with longing, Oh, would I could describe these conceptions, could impress upon paper all that is living so full and warm within me, that it might be the mirror of my soul, as my soul is the mirror of the infinite God! 

Product Presentation

เลือกชมผลิตภัณฑ์ของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รับสมัครตัวแทนจำหน่ายระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายทั่วประเทศ
- บริษัทฯ ยินดี เข้าสำรวจพื้นที่ และจุดติดตั้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย  สำหรับ หน่วย       งานที่ สนใจ เพื่อจัดทำงบประมาณ กรุณา ติดต่อ 086-3307942

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Email : info@alltech.co.th 
Line : AlltechAdmin 

โทร. 086-3307942 (ฝ่ายขายงานราชการ)
โทร. 086-3035455 (SWITCHING และ OB-LIGHT)
โทรสาร. 02-107-0110