The New Wireless Communication telecommunication Technology. New design and function  for your various solution.
Best Product Good quality and Resonable price.
All Technology Commany Limited.

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ออกแบบพัฒนาและผลิตภายในประเทศไทย ได้รับการรับรอง
MiT (Made in Thailand)และได้รับอนุญาตผลิตถูกต้องจาก กสทช. 

New Innovation...
Wireless Broadcast

             The Company is a manufactuer and distributor Wireless and Comunication product, Switching Power Supply , Ob-Struction Lighting ,LED Street Light System, CCTV System , PA (Public Address) over IP Network as well as contracting for the design of various solution. 
              เราคือ ผู้ผลิต และจำหน่าย ระบบกระจายข่าวไร้สาย ,หอกระจายข่าวไร้สาย,งานปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ใช้งาน ตามที่ กสทช.อนุมัติให้ใช้งาน UHF.430.225 ,430.275 , 435.225 และ 435.275 MHz ,หอกระจายข่าวหมู่บ้าน, ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย , ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน , ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ,ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ ผ่าน Network , ระบบไฟสัญญาณเตือนการบิน , หม้อแปลงไฟ ,ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ , ตู้ควบคุมระบบ Micro Controller และ อื่นๆ 
ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ งานรับประกันการติดตั้งและใช้งาน รวมถึงงาน บริการหลังการขาย....

Good product , Good Quality and Resonable Price

Product Presentation

เลือกชมผลิตภัณฑ์ของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

- รับสมัครตัวแทนจำหน่ายระบบกระจายข่าวชนิดไร้สายทั่วประเทศ
- บริษัทฯ ยินดี เข้าสำรวจพื้นที่ และจุดติดตั้ง ไม่มีค่าใช้จ่าย  สำหรับ หน่วย       งานที่ สนใจ เพื่อจัดทำงบประมาณ กรุณา ติดต่อ 086-3307942 , 02-      1071577 ต่อ 101 

- รับสมัครฝ่ายขาย จำนวน 3 อัตรา 
  คุณสมบัติ 
  เพศหญิง / ชาย วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ , มีพาหนะ เป็นของตนเอง
- รับสมัคร Telesales 2 อัตรา 
  คุณสมบัติ
  เพศหญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป 
   สนใจส่งข้อมูล ใบสมัคร มาที่ Email : info@alltech.co.th 

โปรโมชั่นประจำเดือน

 

Made with Pingendo Free  Pingendo logo