เกี่ยวกับเรา       

บริษัท ออลเทคโนโลยี จำกัด

             ผู้ผลิต และจำหน่าย ระบบกระจายข่าวไร้สาย ,หอกระจายข่าวไร้สาย,งานปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ใช้งาน ตามที่ กสทช.อนุมัติให้ใช้งาน UHF 430.225 ,430.275 , 435.225 และ 435.275 MHz ,หอกระจายข่าวหมู่บ้าน, ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย , ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน , ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) ,ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ ผ่าน network , ระบบไฟสัญญาณเตือนการบิน , หม้อแปลงไฟ ,ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ , ตู้ควบคุมระบบ micro controller และ อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ งานรับประกันการติดตั้งและใช้งาน รวมถึงงาน บริการหลังการขาย...

Innovation

Innovation is doing news things.

Research & Development

Research and develelopment is base on your bussiness success.

Creativity

Creativity is thinking up news thing.

Connectivity

Choose settings depending on the criteria you value the most

Company Profiles

บริษัท ออลเทคโนโลยีจำกัด 


ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 
ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 
        สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 119/158-159 ซอยนวมินทร์ 101 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
Tel : 086-330-7942 (ฝ่ายขายงานราชการ) 
Fax : 02-948-4842 


Vission : เป็นบริษัทผู้ผลิตคนไทย ที่มุ่งเน้นงานวิจัย และการพัฒนา ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ สือสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกลไกรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

Mission :  คิดค้น ผลิต  และจำหน่าย สินค้า และบริการ ที่มีความก้าวล้ำทางด้านเทคโนโลยี , การประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ในราคา ที่สมเหตุสมผล และ ไม่หยุดนิ่งที่จะ พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย ทันสมัย และใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 

บริษัท ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( Board of investment : BOI) โดยได้รับการส่งเสริมในกิจการ การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท 5.6.2 กิจการ Embedded Syetem Design  ในปี พศ. 2559 
และ ได้ มี สำนักงานสำหรับ ทำงานวิจัย และพัฒฯาผลิตภัณฑ์ ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ( Thailand Sceince Park)  

ผลิตภัณฑ์สื่อสาร โทรคมนาคม บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ผลิต อย่างถูกต้อง จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ผลิตภัณฑ์ ที่มีการจดนวตกรรม ได้รับการรับรอง จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลิตภัณฑ์ จดเครื่องหมายการค้า จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้อง 

ผลิตภัณฑ์ จดเครื่องหมายการค้า จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้อง 

ติดต่อสอบถาม

บริษัท ออลเทคโนโลยี จำกัด 
119/158-159 ซอยนวมินทร์ 101 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 

โทร. 086-3307942 (ฝ่ายขายงานราชการ)
โทร. 086-3035455  (Switching และ Ob-light) โทรสาร. 02-107-0110