Posts tagged ระบบกระจายเสียงไร้สาย, เครื่องกระจายข่าวไร้สาย, เครื่องกระจายเสียงไร้สาย,ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด,กล้องCCTV,ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ชนิดไอพี,เสียงตามสายแบบไร้สาย,เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย,หอกระจายข่าวไร้สาย,หอกระจายข่าวหมู่บ้าน,ระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนน

Wireless Broadcast System  

เครื่องกระจายข่าวไร้สาย ความถี่ UHF 420.200 MHz.  เมื่อนึกถึง เทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์ แบบไร้สาย ,ระบบกระจายข่าวไร้สาย, ระบบเสียงตามสายแบบไร้สาย สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นึงถึงผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา คือผู้ผลิต เครื่องกระจายข่าว ไร้สาย ทางไกลอัตโนมัติ เป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า  IBS ( Intelligent Broadcast System ) , POWER LINK และ  ARC  ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ เครื่องกระจายข่าว ของเรา ได้รับ ความไว้วางใจ จากหน่วยงาน ทั่วประเทศ เช่น เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช , เทศบาลนครสงขลา ,เทศบาลเมืองนราธิวาส ,เทศบาลเมืองปราจีนบุรี , เทศบาลเมืองอ่างศิลา ,เทศบาลตำบลพานทอง , เทศบาลตำบลนาจอมเทียน  และ องค์การบริหการส่วนตำบลหลายแห่งทั่วประเทศ 
ตลอด 20 ปีที่ ผ่านมา บริษัทฯ ไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความสอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้งาน , พัฒนาเทคโนโลยี ให้ ปราศจากสัญญาณรบกวน , ระบบเสียงที่ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ จึงมีความ ชัดเจน แม้จะอยู่ในระยะไกล ประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณ ได้ไกลกว่า 15 กิโลเมตร  , ภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) มีประสิทธิ ภาพ ความไวในการรับสัญญาณ ที่ดี ทำให้ ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 


เครื่องกระจายข่าวไร้สาย ของบริษัท มีเครื่องควบคุมหลักที่ใช้ในการควบคุม หลายรุ่น ทั้งนี้ เพื่อให้ หน่วยงาน เลือกใช้ตามความเหมาะสม ทั้ง ขนาด ของพื้นที่ ชุมชน และ งบประมาณ  สำหรับลูกค้า หน่วยงาน ทางบริษัทฯ มีความยินดี  เข้าสำรวจ พื้นที่ ในการติดตั้งเพื่อ จัดทำงบประมาณ สนใจสอบถามเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อ 086-3307942  , 02-107-1577 ต่อ 101 , email : vipasiri@alltech.co.th

เครื่องกระจายข่าวไร้สาย IBS ( Intelligent Broadcast System) 

The New Innovation of  Wireless Broadcast System

เครื่องกระจายข่าวภาคส่ง ( Transmitter Unit) 
Brand : IBS , Model : IBS-T

- ทำงานด้วยระบบออกอากาศแบบมัลติฟังก์ชั่น (Multi-Function)
- รวมภาคส่ง ,ภาคจ่ายไฟ และ ชุดควบคุม อยู่ในเครื่องเดียวกัน
- ระบบการแสดงผลเป็นรูปแบบภาพกราฟฟิค (GUI-Graphic User Interface) 
- ส่งสัญญาณกระจายเสียงครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน กำลังส่ง 1-10 วัตต์ ปรับได้ตามพื้นที่ 
- รองรับทั้งแบบเสียงตามสายแบบแบ่งเป็นจุดและระบบไร้สาย 
- หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัส (Touch Screen ) 
- แบ่งกลุ่มออกอากาศได้ / เพิ่ม-ลดเสียงได้อย่างอิสระ 
- ให้คุณภาพเสียงการออกอากาศที่ด ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย

     หน้าจอแสดงผล(Touch Screen)

ระบบการทำงานของเครื่องทั้งหมด เป็นระบบสัมผัส (Touch Screen)  มีหน้าจอแสดงผล LCD แสดงผล แบบ มัลติฟังก์ชั่น ผ่านไอคอนการใช้งานชนิดกราฟฟิค

    ระบบปฏิบัติการ (Operation

ระบบการสั่งการโดยเลือกคำสั่งผ่านสัญลักษณ์ โดยมี
เมนูให้เลือกทั้งภาษาไทย และภาษอังกฤษ มีระบบการ
จัดรายการอัตโนมัติ  สามารถตั้งโปรแกรมให้ออกอากาศได้ล่วงหน้า แม้ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม

ระบบการควบคุมเครื่องรับ

มีระบบควบคุมการทำงานของเครื่องรับ (ลูกข่าย) ได้ 256 โซน  โดยแต่ละโซนสามารถแบ่งกลุ่มได้ 256 กลุ่ม ควบคุมการรับสัญญาณ เป็ยรายโซน รายกลุ่ม หรือรายตัวได้ตามต้่องการ ทั้งยังเพิ่มหรือลดเสียง เครื่องรับเป็นรายตัวอิสระ มีระบบตั้งค่าการลงทะเบียนเครื่องรับ (Receiver Registration) เพื่อบันทึกข้อมูลของเครื่องรับแต่ละจุด รวมถึงสามารถเรียกดูข้อมูล ที่ถูกบันทึกไว้ล่าสุดมาใช้ในการออกอากาศครั้งต่อไป

Emergency Alarm System 

มีระบบส่งสัญญาณเตือนภัยสาธารณะ ควบคุมการทำงานได้จากหน้าจอเครื่อง จากระบบโทรศัพท์ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ เหตุการณ์ฉุกเฉิน  โดยใช้รหัสผ่านที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะบุคคล ส่งสัญญาณเตือนภัยจากที่ใด ก็ได้ที่ระบบโทรศัพท์รองรับ แม้ไม่มีเจ้าหน้าที่  โดยส่งสัญญาณไซเรนไปยังเครื่องรับทั้งหมด ทั้งยังสามารถประกาศข่าวเพื่อเตือนภัยได้อย่างทันท่วงที 

Internet Support System

Telephone Hybrid

มีระบบสั่งการทำงานของเครื่องผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ สามารถนำสัญญาณจากโทรศัพท์ มาใช้ในการออกอากาศสดได้รวมทั้งบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์จัดเก็บไว้เป็นไฟล์ภายในตัวเครื่องหากต้องการมีระบบตรวจสอบแก้ไข ปัญหาการทำงานของเครื่องส่งจากส่วนกลางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน หน่วยงาน ได้อย่างทันท่วงที

ระบบการควบคุมเครื่องรับ

มีระบบควบคุมการทำงานของเครื่องรับ (ลูกข่าย) ได้ 256 โซน  โดยแต่ละโซนสามารถแบ่งกลุ่มได้ 256 กลุ่ม ควบคุมการรับสัญญาณ เป็ยรายโซน รายกลุ่ม หรือรายตัวได้ตามต้่องการ ทั้งยังเพิ่มหรือลดเสียง เครื่องรับเป็นรายตัวอิสระ มีระบบตั้งค่าการลงทะเบียนเครื่องรับ (Receiver Registration) เพื่อบันทึกข้อมูลของเครื่องรับแต่ละจุด รวมถึงสามารถเรียกดูข้อมูล ที่ถูกบันทึกไว้ล่าสุดมาใช้ในการออกอากาศครั้งต่อไป

Emergency Alarm System 

มีระบบส่งสัญญาณเตือนภัยสาธารณะ ควบคุมการทำงานได้จากหน้าจอเครื่อง จากระบบโทรศัพท์ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ เหตุการณ์ฉุกเฉิน  โดยใช้รหัสผ่านที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะบุคคล ส่งสัญญาณเตือนภัยจากที่ใด ก็ได้ที่ระบบโทรศัพท์รองรับ แม้ไม่มีเจ้าหน้าที่  โดยส่งสัญญาณไซเรนไปยังเครื่องรับทั้งหมด ทั้งยังสามารถประกาศข่าวเพื่อเตือนภัยได้อย่างทันท่วงที 

Digital Audio Mixer 

ภายในตัวเครื่อง มี Digital Audio Mixer 8 Channels มีฟังก์ชั่น Gain , Equalizer , Hi-Mid-Low , Balance Digital Fader รวมทั้งมี VU Meter แสดงอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องมีฟังก์ชั่น  MP3 , CD , วิทยุ , บันทึกเสียง ,หูฟัง และ อื่นๆ  ทำให้คุณสามารถจัดรายการได้อย่างมืออาชีพ

เครื่องกระจายข่าวภาครับ ( REceiver Unit) 
Brand : IBS , Model : IBS-R

คุณสมบัติของเครื่องกระจายข่าวไร้สาย ชุดภาครับ
1.  ผลิตขึ้นด้วยระบบภาครับสัญญาณที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากโรงงานที่ทันสมัย และมีมาตรฐานสูง 
2. ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเครื่องส่งย่านความถี่ UHF420.00 MHz ได้อย่างอิสระจากระบบสั่งการไมโครโปรเซสเซอร์  
3. ควบคุมการปรับระดับเสียงจากโปรแกรม สามารถเปลี่ยนโซน กลุ่ม ได้จากรีโมทคอนโทรล ภาคขยายเสียงเป็นระบบดิจิตอล (Digital Class D) เพื่อประหยัดพลังงานและ       ประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด โดยให้ระดับคุณภาพเสียงระดับ Hi-End 
4. ขนาดกำลังวัตต์ 100 W RMS มีระบบเปิดเครื่องเองอัตโนมัติ เมื่อมีไฟเลี้ยงเข้ามา และเครื่องส่งยังทำงานค้างอยู่ (จำสถานะเดิมได้แม้ไฟดับ)
5.  มีไฟแสดงสถานการทำงานของเครื่อง 3 สถานะ สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟ ได้ถึง 3 แหล่ง คือ จากแหล่งจ่ายไฟชนิด 220VAC , Battery 12V18A และ Solar Cell (อุปกรณ์เสริม) 6. มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำและฝุ่น ( Waterproof & Dustproof ) IP57 Standard ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

Made with Pingendo Free   Pingendo logo